понеделник, ноември 16, 2020

Римско монетно съкровище от село Попинци, община Панагюрище (I-III в.) - Сборник статии

Доста хора знаят за съществуването на Панагюрското златно съкровище, много по-малко са запознатите с Панагюрското сребърно съкровище, а вероятно малцинство са тези, които са чували за Римското монетно съкровище от село Попинци. Подобни екзотики често провокират любопитството ми и ме карат да прочета нещо повече по темата, и колкото по-малко знам, толкова ми е по-интересно.

Става дума за голяма колекция от 387 сребърни римски монети, датирани между I и III век, която е открита случайно при изкопни работи край селото още през 1957г. Монетите са доста различни и са сечени при управлението на общо 15 римски императори и 7 императрици. Археологът от Исторически музей – Панагюрище и един от съавторите Васил Кацаров обръща внимание, че чрез състоянието и разнообразието си монетите показват косвено какви връзки и са имали местните жители и кои събития в Римската империя по това време са направили възможно натрупването на толкова различни монети заедно.

Периодът между I и III век се оказа доста интересен, защото обхваща управлението на династиите на Флавиите (Веспасиан, Тит, Домициан), Антонините (Траян, Адриан, Марк Аврелий, Комод) и Северите (за мен тези бяха най-неизвестните), та чак до настъпването на кризата от III век. През средата на III век Римската империя страда от различни нашествия на варвари, идващи от север през Дунава, като това касае и провинциите Дакия и Тракия. С тези нашествия (240-250г сл.н.е.) се свързва и това, че има толкова много находки от това време на скрити в земята скъпоценности – целта е те да бъдат опазени и да не попаднат в ръцете на нашествениците.

Интересно беше да се научи кои градове са били нападани, кои са разрушени, кои са оцелели след обсада, кои битки са били спечелени и кои загубени. Любопитна беше и последната статия от сборника, която отразява съдържанието на различните химически елементи в условно сребърните монети, както и при кои императори са сечени монети с най-високо съдържание на благороден метал.

Любопитни неща, които човек може да прочете от и заради сборник със статии като този.

Няма коментари: