вторник, февруари 28, 2017

Изкуството на войната – Сун Дзъ

Тази книжка е стара, една от най-старите на света, а това, че е интересна и днес, означава, че значи все пак има универсални истини. Че докато има хора, те ще воюват. Кое е добро, градивно и ще ти донесе успех, и кое не. Някой може да подцени силата на простите инструменти и да си каже: „Какво толкова, това всеки го знае?“  Добре, пренебрегни ги тогава.:)

Книгата е от 6. век преди Христа и до днес са запазени 13 глави, които са посветени на различни моменти от воюването между хората. Постулатите на книгата са толкова прости и общовалидни, че спокойно може да се приеме за писана днес – какво да правим, за да победим в коя да е компютърна игра. Текстът има голямо влияние в древния свят, а даже и по-ново време и дори в спорта. 

Авторът Сун Дзъ е китайски пълководец от времената, когато дори още не е имало Китай, а главите от неговата книга, които са оцелели до днес, са посветени на:

 • Планиране
 • Водене на война
 • Въведение в атаката
 • Тактика
 • Използване на силите
 • Силни и слаби страни
 • Борба за инициатива
 • Тактически варианти
 • Армията в поход
 • Теренът
 • Варианти на терен
 • Нападение с огън
 • Използването на шпиони

Хубаво е да се прочете, все някога.

Ако познаваш врага и познаваш себе си, не трябва да се страхуваш дори от хиляди битки. Ако познаваш себе си и не познаваш врага, за всяка победа ще получиш страхотно поражение. Но ако не познаваш себе си и не познаваш врага, то тогава ти си глупак и ще търпиш поражение във всяка една битка.
***
Военното дело е базирано на заблудата. Ако наистина можеш нещо, прави се пред противника, че не го можеш, ако си близко, прави се, че си далеко. Ако си далеко, прави се, че си близо.
***
Да спечелиш сто победи в сто битки не е върхът на умението. Да се подчини на врага без борба е върхът на умението.