понеделник, декември 12, 2016

Съветникът - Филип Калбуров

Това е сборник с интервюта, отчети, речи, обръщения и какви ли не други документи от работата на Филип Калбуров като общински съветник от БСП в Панагюрище. Книгата обхваща периода от 1991 до 2011 и има натрапващо се преобладаващ червен цвят на корицата. Текстовете биха представлявали интерес евентуално само за запознати с коментираните събития, които вече са останали далече назад. Днес вече други теми занимават панагюрци и емоциите около забравени вече дружества и общински проблеми може да им се сторят чужди. В характерния си маниер Филип Калбуров най-често не посочва поименно конкретните виновници за случвалите се през годините проблеми, но това вероятно е така, за да се спестят негативните емоции и да се избягват конфликтите, а не за да се скрива истината. 

Книгата има своята стойност и място в летописите на обществения живот в Панагюрище, макар и да е обърната към и концентрирана само около тези събития, в които главно действащо лице е бил авторът.

И нещо, което ми се видя особено ценно и даже направо нерешим конфликт:
(За общинските дружества) Непреодоляната до момента трудност е как общинският съветник от политическо лице да се превърне в солидарно отговорен собственик, при условие, че няма личен дял. 

Няма коментари: